Opći podaci

Naziv tvrtke OTP Osiguranje d.d.

Adresa Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb

Matični broj 080690419

OIB 98164456048

Temeljni kapital 40.900.000,00 HRK uplaćen u cijelosti; izdano 409.000 dionica nominalne vrijednosti 100 HRK 

Poslovna banka Splitska banka d.d., Domovinskog rata 61, 21 000 Split 

IBAN HR09 23300031100411676

SWIFT SOGEHR22
Ispišite stranicu