Često postavljena pitanja

1. Mogu li kombinirati pokrića i svote po želji? 
Protector ima unaprijed određene kombinacije pokrića, koje se mogu odabrati po želji svake osobe a za pojedinu osobu mogu se ugovoriti i dvije police istodobno, čime se osigurani iznosi i pokrića dodatno mogu povećati kombinirati.

2. Koja je procedura ugovaranja, ograničenja, treba li zdravstveni pregled? 
Ugovaranje je brzo i jednostavno, u svakoj poslovnici Splitske banke možete dobiti sve informacije i odmah ugovoriti policu koju odaberete. Zdravstveni podaci osigurane osobe nisu potrebni, za sve punoljetne osobe do dobi od 65 godina.

3. Koliko je trajanje pokrića za lom kosti, što ako slomim više kosti? 
Kod pokrića za lom kosti jedini uvjet je da je u slučaju novog nesretnog slučaja koji je izazvao lom kosti prošlo barem 10 dana od prethodnog, a pri tome se jedan nesretni slučaj odnosi na lom jedne ili više kostiju u istom događaju.

4. Kada počinje pokriće za policu Protector? 
Pokriće počinje na dan kada se polica ugovori i plati prva mjesečna premija, za slučaj nezgode, a pokriće za slučaj smrti od bolesti jednako je iznosu plaćene premije u prvoj godini, dok se nakon toga povećava na 50.000 kuna. Pri tome nisu potrebni nikakvi zdravstveni podaci osiguranika.

5. Koliko traje osiguranje, kako ću produljiti policu? 
Polica traje godinu dana, ali se automatski i obnavlja, nije potrebna nikakva nova dokumentacija, dovoljno je uredno plaćati premiju. Stoga je najlakše ugovoriti trajni nalog u Splitskoj banci ili drugoj banci u kojoj imate račun na koji stižu vaša stalna primanja i bit ćete stalno osigurani.

6. Tko ima pravo na popust 10% za drugu policu? 
Osoba koja je već ugovorila policu može za ugovaranje druge police ostvariti popust 10% za drugog člana obitelji.

7. Mogu li ja naknadno sklopiti dodatnu policu s većim pokrićem? 
Protector se može u bilo kojem trenutku ugovoriti uz već postojeću policu, ali ne više od dvije istodobno. Također može se i raskinuti i ugovoriti nova s drugačijim pokrićima, prema Vašem izboru.
1. Jesu li mi sredstva dostupna u slučaju nepredviđene potrebe? 
Već nakon 12 mjeseci možete zatražiti raspoloživi iznos otkupne vrijednosti iz Ugovora – u cijelosti ili djelomično.

2. Je li moguće naknadno povećati osigurane iznose? 
Da, bit će vam obračunata dodatna premija, a također možete promijeniti i trajanje osiguranja.

3. Koje prednosti ima zaposlenik ako je tvrtka ugovaratelj police osiguranja? 
Osiguranje isplaćuje osigurane iznose – za smrt ili za doživljenje i u trenutku isplate to je prihod tvrtke. Tvrtka može npr. dodatkom ugovoru o radu prenijeti iznose pokrića zaposleniku u punom ili djelomičnom iznosu ili jednostavno po isteku ugovora sredstva dodijeliti zaposleniku kroz plaću ili nagradu itd.

4. Koliki porez tvrtka mora platiti na iznos premije? 
Plaćena premija za tvrtku je trošak poslovanja i nije oporeziva - jasno, pod pretpostavkom da je osigurana osoba zaposlenik tvrtke. Osigurani iznos isplaćuje se izravno tvrtki i predstavlja prihod tvrtke. Ukoliko tvrtka isplati sredstva zaposleniku, primjenjuju se odredbe zakona o porezu na dohodak.

5. Je li potreban zdravstveni pregled? 
Nije potreban za osigurani iznos do 50.000 EUR za slučaj smrti.

6. Kako je novac tvrtke dugoročno siguran? 
Kod ulaganja se striktno pridržavamo pravila o ulaganjima i poslovanju u skladu s hrvatskim zakonima i pravilima, a pod nadzorom smo i HANFA-e. Navigator Professional nije investicijsko ulaganje, ugovoreni iznosi su garantirani.
1. Koliko je moj novac siguran? 
Kod ulaganja se striktno pridržavamo pravila o ulaganjima i poslovanju u skladu s hrvatskim zakonima i pravilima, a pod nadzorom smo i HANFA-e. Navigator nije investicijsko ulaganje, ugovorene svote su garantirane.

2. Je li mi je ušteđeni iznos dostupan i ranije? 
Dakako, već nakon 12 mjeseci možete zatražiti raspoloživi iznos otkupne vrijednosti Ugovora.

3. Je li potreban zdravstveni pregled? 
Nije potreban za osigurane svote do 50.000 EUR za slučaj smrti.

4. Koja je očekivana dobit na kraju ugovora? 
Upravljat ćemo sredstvima na najbolji način, u skladu sa zakonom te poštujući pravila Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Pripisat ćemo visoki raspoloživi udio temeljem pozitivnog ostvarenog rezultata, uz obračun svake godine.

5. Što se događa u slučaju smrti osigurane osobe? 
Puni iznos (osigurani iznos i sva do tada pripisana dobit) se isplaćuje korisniku kojeg je odredio Ugovaratelj.

6. Mogu li kasnije promijeniti osigurani iznos? 
Naravno, promjene su moguće. Kod povećanja osiguranog iznosa ćemo vam predložiti novi iznos premije.

7. Podliježe li isplata osigurane svote porezima, te može li se naslijediti? 
Osigurana svota isplaćuje se uvijek korisniku kojeg određuje ugovaratelj police Navigator, a ukoliko nije određen nasljeđuje se. Isplata ugovorene svote je neoporeziva.
1. Što se događa u slučaju smrti osigurane osobe? Što ako je dijete maloljetno u tom trenutku? 
Bez obzira na smrt osigurane osobe korisniku osiguranja (djetetu) osigurani iznos i pripisana dobit isplaćuje se na ugovoreni datum. Ako je dijete maloljetno to ne utječe na njegovo pravo da primi ugovorenu svotu na ugovoreni datum, ako u tom trenutku bude punoljetno. U tu svrhu je dobro odrediti trajanje i datum isplate u skladu s planiranom dobi djeteta.
OTP osiguranje d.d. svake godine šalje obavijest o pripisanoj dobiti.

2. Htjela bih premiju platiti odmah za prvu godinu, a kasnije plaćati mjesečno. Je li takva promjena moguća?
Vi sami birate način plaćanja premije, a možete ga promijeniti jednom godišnje.

3. Moram li se podvrgnuti liječničkom pregledu radi sklapanja police? 
Liječnički pregled najčešće nije potreban za osigurani iznos do 50.000 eura.

4. Mogu li u toku trajanja osiguranja promijeniti iznos koji plaćam, ako želim povećati ugovorenu svotu (ili je smanjiti)? 
Naravno; jednom godišnje možete zatražiti promjenu; izračunat ćemo nove iznose ugovorene svote i premije ponuditi vam novu verziju ugovora.

5. Što ako ne budem uopće mogao plaćati premiju? 
Redovno plaćanje premije u najboljem je interesu svakog klijenta, jer to stvara sigurnost da će konačni iznos biti na kraju isplaćen. No, ako klijent više ne može plaćati, nakon poziva iz OTPO-a, a premija je bila uplaćivana barem 6 mjeseci (što je znatno kraće od 3 godine do sada uobičajeno u Hrvatskoj), bit će određena kapitalizirana vrijednost prema iznosu koji je uplaćen do tada i to postaje novi osigurani iznos.
Također, možete zatražiti i prekid i isplatu police u iznosu otkupne vrijednosti. U oba slučaja u iznos koji se isplaćuje uključuje se i sva do tada pripisana dobit.

6. Mogu li produljiti ili skratiti trajanje ugovora? 
Možemo prekinuti postojeći i predložiti Vam novi ugovor; cjelokupni iznos kapitalizirane vrijednosti bit će prebačen na novi ugovor, ukoliko Vam odgovara novi iznos premije i trajanje za odabrani osigurani Iznos, u skladu s vašim zahtjevom.

7. Mogu li kasnije promijeniti ciklus plaćanja; prijeći na godišnje ili polugodišnje? 
Naravno, moguće je tražiti promjenu jednom godišnje, kako bi se zadržala redovitost plaćanja i kao rezultat toga, sudjelovanje u dobiti, pa Vas molimo da razmislite koji je najbolji redovni način plaćanja za Vas.

8. Razmišljam da kasnije i za drugo dijete osiguram svotu kada diplomira? 
Uvijek možete imati još jednu Dječju policu, koja može imati iste ili različite datume plaćanja. Također, u istom ugovoru vi možete promijeniti Korisnika; jednostavno podnesete zahtjev a mi unesemo izmjene u ugovor.

9. Je li moguće staviti supružnika kao korisnika, koji će onda brinuti o koristi naše djece? 
Moguće je Korisnika definirati i na ovaj način, nema ograničenja tko može biti određen kao korisnik.

10. Mogu li staviti više od jedne osobe za korisnika, npr. dvoje djece? 
Naravno, osigurani iznos bit će podijeljen na jednake dijelove svim navedenim korisnicima, a možete i točno navesti koliki dio koji korisnik treba dobiti kod isplate.

11. Koje je moguće trajanje Dječje police? 
Dječja polica može se ugovoriti u trajanju već od 4 do 25 godina, ovisno o pristupnoj dobi osigurane osoba koja može biti od 18 do 65 godina.
1. Gdje mogu sklopiti policu osiguranja? 
Za sve informacije obratite se u bilo koju od 125 poslovnica Splitske banke ili nazovite na besplatni info telefon 0800 21 00 21.

2. Koji su dobni uvjeti za ugovaranje police osiguranja? 
Osigurana osoba mora imati više od 18 i manje od 65 godina života u trenutku ugovaranja police osiguranja i ne više od 73 godine života u trenutku isteka police osiguranja.

3. Je li potreban zdravstveni pregled? 
Zdravstveni pregled najčešće nije potreban za osigurane svote manje od 250.000,00 HRK.

4. Može li se osigurati i sudužnik po kreditu, npr. suprug/supruga? 
Da, naravno. Osiguranjem sudužnika povećavate sigurnost vaše obitelji tijekom otplate kredita a posebno u slučaju kada su oba supružnika sa svojim primanjima jednako bitni za otplatu kredita.

5. Što se događa u slučaju smrti osigurane osobe? 
Obitelj podnosi zahtjev za isplatu štete s pratećom dokumentacijom u poslovnicu Banke koja zahtjev prosljeđuje u OTP Osiguranje, a osiguranje po pozitivnom rješenju zahtjeva isplaćuje osigurani iznos za slučaj smrti korisniku osiguranja. Korisnik osiguranja po policama je OTP Splitska Banka d.d. (Da preformuliramo, jer ne mora biti nužno)

6. Je li osiguranje života za slučaj smrti uz kredit potrebno dopuniti i osiguranjem od nezgode?  
Ne. Ono je već uključeno u polici osiguranja života uz kredit.

7. Što se događa u slučaju potpune prijevremene otplate kredita? 
U slučaju potpune prijevremene otplate kredita, policu s mjesečnim plaćanjem premije možete otkupiti ili kapitalizirati, u skladu s općim uvjetima.

8. Što se događa u slučaju djelomične prijevremene otplate kredita? 
U slučaju djelomične prijevremene otplate kredita, policu s mjesečnim plaćanjem premije možemo prema vašoj želji modificirati, odnosno, izraditi novu koja će pokrivati novo stanje kredita – i imati manju premiju osiguranja.

9. Je li polica osiguranja za slučaj smrti ugovorena s pokrićem na iznos odobrenog kredita za cijelo vrijeme otplate? 
Ne, kod police osiguranja života za slučaj smrti koja se ugovara uz kredit, osigurana svota se linearno umanjuje tijekom perioda otplate kredita, stoga je i osigurateljna premija povoljnija nego u slučaju da je osigurana svota stalno ista, u iznosu kredita.

10. Je li osiguranje života za slučaj smrti uz kredit potrebno dopuniti i osiguranjem od nezgode? 
Ne. Ono je već uključeno u polici osiguranja života uz kredit.

11. Je li uz osiguranje za slučaj smrti potrebno sklapati i osiguranje za doživljenje? 
Ne. To je posebno pokriće koje se ugovara po želji osiguranika uz dodatnu cijenu.
1. Koja je procedura ugovaranja, ograničenja, treba li zdravstveni pregled? 
Ugovaranje je brzo i jednostavno, u poslovnici Splitske banke ili kod Vašeg referenta za poslovni odnos možete dobiti sve informacije i odmah ugovoriti policu koju odaberete. Zdravstveni podaci osigurane osobe nisu potrebni, za sve punoljetne osobe do dobi od 65 godina.

2. Mogu li kombinirati pokrića i svote po želji? 
Protector ima unaprijed određene kombinacije pokrića, koje se mogu odabrati po želji svake osobe a za pojedinu osobu. 

3. Dali se može osigurati više djelatnika i dali se može ostvariti dodatan popust?
Može se ugovoriti polica za više djelatnika. Tvrtka koja je već ugovorila policu može za ugovaranje druge i ostalih polica ostvariti popust 10%.

4. Tko može biti korisnik?
Ugovaratelj mora biti i korisnik po polici jer se osigurnina isplaćuje tvrtki.

5. Koliko je trajanje pokrića za lom kosti, što ako se dogodi lom više kosti u jednom događaju? 
Kod pokrića za lom kosti jedini uvjet je da je u slučaju novog nesretnog slučaja koji je izazvao lom kosti prošlo barem 10 dana od prethodnog, a pri tome se jedan nesretni slučaj odnosi na lom jedne ili više kostiju u istom događaju.

6. Kada počinje pokriće za policu Protector Professional? 
Pokriće počinje na dan kada se polica ugovori i plati prva mjesečna premija, za slučaj nezgode, a pokriće za slučaj smrti od bolesti jednako je iznosu plaćene premije u prvoj godini, dok se nakon toga povećava na 50.000 kuna. Pri tome nisu potrebni nikakvi zdravstveni podaci osiguranika.

7. Dali pokriće vrijedi samo za vrijeme obavljanja posla?
Pokriće vrijedi 0-24 i nije ograničeno na vrijeme obavljanja posla.

8. Koliko traje osiguranje, kako ću produljiti policu? 
Polica traje godinu dana, ali se automatski i obnavlja, nije potrebna nikakva nova dokumentacija, dovoljno je uredno plaćati premiju. Stoga je najlakše ugovoriti trajni nalog u Splitskoj banci ili drugoj banci u kojoj imate račun na koji stižu vaša stalna primanja i bit ćete stalno osigurani.

9. Mogu li ja naknadno sklopiti dodatnu policu s većim pokrićem? 
Protector se može u bilo kojem trenutku ugovoriti uz već postojeću policu, ali ne više od dvije istodobno. Također može se i raskinuti i ugovoriti nova s drugačijim pokrićima, prema Vašem izboru.
1. Pokriva li Polica riziko police sa stalnom osiguranom svote za slučaj smrti iznos odobrenog kredita za cijelo vrijeme otplate? 
Polica pokriva istu osiguranu svotu tijekom cijelog vremena trajanja. Omjer pokrivenosti kredita ovisi o inicijalno ugovorenom osiguranom iznosu i trenutnom iznosu glavnice kredita. 

2. Može li se osigurati i sudužnik po kreditu, npr. suprug/supruga? 
Da, naravno. Osiguranjem sudužnika povećavate sigurnost vaše obitelji tijekom otplate kredita a posebno u slučaju kada su oba supružnika sa svojim primanjima jednako bitni za otplatu kredita.

3. Što se događa u slučaju potpune prijevremene otplate kredita? 
U slučaju potpune prijevremene otplate kredita, policu s višekratnim plaćanjem premije možete prekinuti sukladno općim uvjetima.

4. Što se događa u slučaju smrti osigurane osobe? 
Obitelj podnosi dokumentaciju banci, koja rješava naplatu štete, u skladu s uvjetima osiguranja.
Ispišite stranicu