Često postavljena pitanja

1. Mogu li kombinirati pokrića i svote po želji? 
Protector ima unaprijed određene kombinacije pokrića, koje se mogu odabrati po želji svake osobe a za pojedinu osobu mogu se ugovoriti i dvije police istodobno, čime se osigurani iznosi i pokrića dodatno mogu povećati kombinirati.

2. Koja je procedura ugovaranja, ograničenja, treba li zdravstveni pregled? 
Ugovaranje je brzo i jednostavno, u svakoj poslovnici OTP banke možete dobiti sve informacije i odmah ugovoriti policu koju odaberete. Zdravstveni podaci osigurane osobe nisu potrebni, za sve punoljetne osobe do dobi od 65 godina.

3. Koliko je trajanje pokrića za lom kosti, što ako slomim više kosti? 
Kod pokrića za lom kosti jedini uvjet je da je u slučaju novog nesretnog slučaja koji je izazvao lom kosti prošlo barem 10 dana od prethodnog, a pri tome se jedan nesretni slučaj odnosi na lom jedne ili više kostiju u istom događaju.

4. Kada počinje pokriće za policu Protector? 
Pokriće počinje na dan kada se polica ugovori i plati prva mjesečna premija, za slučaj nezgode, a pokriće za slučaj smrti od bolesti jednako je iznosu plaćene premije u prvoj godini, dok se nakon toga povećava na 50.000 kuna. Pri tome nisu potrebni nikakvi zdravstveni podaci osiguranika.

5. Koliko traje osiguranje, kako ću produljiti policu? 
Polica traje godinu dana, ali se automatski i obnavlja, nije potrebna nikakva nova dokumentacija, dovoljno je uredno plaćati premiju. Stoga je najlakše ugovoriti trajni nalog u OTP banci ili drugoj banci u kojoj imate račun na koji stižu vaša stalna primanja i bit ćete stalno osigurani.

6. Tko ima pravo na popust 10% za drugu policu? 
Osoba koja je već ugovorila policu može za ugovaranje druge police ostvariti popust 10% za drugog člana obitelji.

7. Mogu li ja naknadno sklopiti dodatnu policu s većim pokrićem? 
Protector se može u bilo kojem trenutku ugovoriti uz već postojeću policu, ali ne više od dvije istodobno. Također može se i raskinuti i ugovoriti nova s drugačijim pokrićima, prema Vašem izboru.
1. Koliko je moj novac siguran? 
Kod ulaganja se striktno pridržavamo pravila o ulaganjima i poslovanju u skladu s hrvatskim zakonima i pravilima, a pod nadzorom smo i HANFA-e. Navigator nije investicijsko ulaganje, ugovorene svote su garantirane.

2. Je li mi je ušteđeni iznos dostupan i ranije? 
Dakako, već nakon 12 mjeseci možete zatražiti raspoloživi iznos otkupne vrijednosti Ugovora.

3. Je li potreban zdravstveni pregled? 
Nije potreban za osigurane svote do 50.000 EUR za slučaj smrti.

4. Koja je očekivana dobit na kraju ugovora? 
Upravljat ćemo sredstvima na najbolji način, u skladu sa zakonom te poštujući pravila Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Pripisat ćemo visoki raspoloživi udio temeljem pozitivnog ostvarenog rezultata, uz obračun svake godine.

5. Što se događa u slučaju smrti osigurane osobe? 
Puni iznos (osigurani iznos i sva do tada pripisana dobit) se isplaćuje korisniku kojeg je odredio Ugovaratelj.

6. Mogu li kasnije promijeniti osigurani iznos? 
Naravno, promjene su moguće. Kod povećanja osiguranog iznosa ćemo vam predložiti novi iznos premije.

7. Podliježe li isplata osigurane svote porezima, te može li se naslijediti? 
Osigurana svota isplaćuje se uvijek korisniku kojeg određuje ugovaratelj police Navigator, a ukoliko nije određen nasljeđuje se. Isplata ugovorene svote je neoporeziva.
1. Gdje mogu sklopiti policu osiguranja? 
Za sve informacije obratite se u bilo koju od 125 poslovnica OTP banke ili nazovite na besplatni info telefon 0800 21 00 21.

2. Koji su dobni uvjeti za ugovaranje police osiguranja? 
Osigurana osoba mora imati više od 18 i manje od 65 godina života u trenutku ugovaranja police osiguranja i ne više od 73 godine života u trenutku isteka police osiguranja.

3. Je li potreban zdravstveni pregled? 
Zdravstveni pregled najčešće nije potreban za osigurane svote manje od 250.000,00 HRK.

4. Može li se osigurati i sudužnik po kreditu, npr. suprug/supruga? 
Da, naravno. Osiguranjem sudužnika povećavate sigurnost vaše obitelji tijekom otplate kredita a posebno u slučaju kada su oba supružnika sa svojim primanjima jednako bitni za otplatu kredita.

5. Što se događa u slučaju smrti osigurane osobe? 
Obitelj podnosi zahtjev za isplatu štete s pratećom dokumentacijom u poslovnicu Banke koja zahtjev prosljeđuje u OTP Osiguranje, a osiguranje po pozitivnom rješenju zahtjeva isplaćuje osigurani iznos za slučaj smrti korisniku osiguranja. Korisnik osiguranja po policama je OTP banka d.d.

6. Je li osiguranje života za slučaj smrti uz kredit potrebno dopuniti i osiguranjem od nezgode?  
Ne. Ono je već uključeno u polici osiguranja života uz kredit.

7. Što se događa u slučaju potpune prijevremene otplate kredita? 
U slučaju potpune prijevremene otplate kredita, policu s mjesečnim plaćanjem premije možete otkupiti ili kapitalizirati, u skladu s općim uvjetima.

8. Što se događa u slučaju djelomične prijevremene otplate kredita? 
U slučaju djelomične prijevremene otplate kredita, policu s mjesečnim plaćanjem premije možemo prema vašoj želji modificirati, odnosno, izraditi novu koja će pokrivati novo stanje kredita – i imati manju premiju osiguranja.

9. Je li polica osiguranja za slučaj smrti ugovorena s pokrićem na iznos odobrenog kredita za cijelo vrijeme otplate? 
Ne, kod police osiguranja života za slučaj smrti koja se ugovara uz kredit, osigurana svota se linearno umanjuje tijekom perioda otplate kredita, stoga je i osigurateljna premija povoljnija nego u slučaju da je osigurana svota stalno ista, u iznosu kredita.

10. Je li osiguranje života za slučaj smrti uz kredit potrebno dopuniti i osiguranjem od nezgode? 
Ne. Ono je već uključeno u polici osiguranja života uz kredit.

11. Je li uz osiguranje za slučaj smrti potrebno sklapati i osiguranje za doživljenje? 
Ne. To je posebno pokriće koje se ugovara po želji osiguranika uz dodatnu cijenu.
1. Pokriva li Polica riziko police sa stalnom osiguranom svote za slučaj smrti iznos odobrenog kredita za cijelo vrijeme otplate? 
Polica pokriva istu osiguranu svotu tijekom cijelog vremena trajanja. Omjer pokrivenosti kredita ovisi o inicijalno ugovorenom osiguranom iznosu i trenutnom iznosu glavnice kredita. 

2. Može li se osigurati i sudužnik po kreditu, npr. suprug/supruga? 
Da, naravno. Osiguranjem sudužnika povećavate sigurnost vaše obitelji tijekom otplate kredita a posebno u slučaju kada su oba supružnika sa svojim primanjima jednako bitni za otplatu kredita.

3. Što se događa u slučaju potpune prijevremene otplate kredita? 
U slučaju potpune prijevremene otplate kredita, policu s višekratnim plaćanjem premije možete prekinuti sukladno općim uvjetima.

4. Što se događa u slučaju smrti osigurane osobe? 
Obitelj podnosi dokumentaciju banci, koja rješava naplatu štete, u skladu s uvjetima osiguranja.
Ispišite stranicu