Osnovne informacije

  • Pristupna dob osiguranika od 18 do 60 godina
  • Maksimalna starost pri isteku police 70 godine
  • Plaćanje premije jednokratno
  • Početak pokrića počinje na dan sklapanja police kada je pristupnica potpisana, pod uvjetom da je premija uplaćena  


Što je to polica Life B osiguranje?
Vi birate osigurani iznos, a  ukoliko dođe do smrtnog slučaja, OTP Osiguranje će u skladu sa ugovorenim pokrićem banci uplatiti trenutni iznos osigurane svote. 

Što je to polica Life B+ osiguranje?
Uz pokriće smrtnog slučaja, kao i kod Life B police osiguranja, polica osiguranja Life B+ uključuje i pokriće za slučaj potpune i trajne invalidnosti.

O uvjetima i ponudi informirajte se u OTP banci!   Ispišite stranicu