Osnovne informacije

  • Pristupna dob osiguranika od 18 do 65 godina
  • Maksimalna starost pri isteku police 73 godine
  • Rok ugovaranja do 35 godina
  • Plaćanje premije mjesečno ili jednokratno
  • Pokriće do 250.000 EUR ili protuvrijednost EUR u HRK prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja police
  • Linearno padajuća vrijednost osigurane svote
  • Početak pokrića počinje na dan sklapanja police kada je pristupnica potpisana, pod uvjetom da je premija uplaćena  

Što je to polica riziko osiguranja života sa linearno opadajućom svotom ?

Linearno opadajuća svota osiguranja znači da se visina osiguranog iznosa linarno tj. ravnomjerno mjesečno smanjuje  do datuma isteka pokrića kada iznosi nula. 

Vi birate osigurani iznos, a  ukoliko dođe do smrtnog slučaja, OTP Osiguranje će u skladu sa ugovorenim pokrićem banci uplatiti trenutni iznos osigurane svote, a razliku će obitelj otplatiti u dogovoru sa bankom. Razlika koju banci nadoknađuju nasljednici ovisi o odabranoj visini pokrića prilikom sklapanja same police. 

O uvjetima i ponudi informirajte se u Poslovnicama OTP banke!  Ispišite stranicu