Osnovne informacije

  • Pristupna dob osiguranika od 18 do 60 godina
  • Maksimalna starost pri isteku police 70 godina
  • Pokriće za rizik smrti do 40.000 EUR po osiguranoj osobi ili protuvrijednost EUR u HRK prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja police
  • Pokriće za rizik nezaposlenosti odnosno bolovanja do 500 EUR mjesečno po polici ili protuvrijednost EUR u HRK prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja police
  • Pokriće za smrt traje do 70. godine, odnosno za nezaposlenost i bolovanje do 65. godine života osiguranika
  • Rok ugovaranja do 10 godina 
  • Plaćanje premije višekratno

Ugovaranjem police Bez brige, birate dodatnu sigurnost i smanjujete rizik nemogućnosti redovne otplate kredita.

Polica omogućava nasljednicima olakšanu otplatu kredita u slučaju smrti na način da se osigurani iznos isplati banci na ime konačne otplate kredita. Za slučaj nezaposlenosti odnosno dugotrajnog bolovanja osiguranje će banci isplatiti mjesečni osigurani iznos u svrhu plaćanja anuiteta kredita. Ispišite stranicu