Osnovne informacije

  • Pristupna dob osiguranika od 18 do 65 godina
  • Maksimalna starost pri isteku police 73 godine
  • Rok ugovaranja do 35 godina
  • Plaćanje premije jednokratno,  kvartalno ili mjesečno
  • Pokriće do 250.000 EUR ili protuvrijednost EUR u HRK prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja police
  • Linearno padajuća vrijednost osigurane svote
  • Početak pokrića počinje na dan sklapanja police kada je pristupnica potpisana, pod uvjetom da je premija uplaćena  

Što je polica sa stalnom osiguranom svotom?
Visina osiguranog iznosa se je ista svaki dan od datuma ugovaranja do datuma isteka pokrića. 

Odabirom osiguranog iznosa, ukoliko dođe do smrtnog slučaja, OTP Osiguranje će u skladu sa ugovorenim pokrićem umjesto vaše obitelji banci uplatiti ugovorenu osiguranu svotu, a ukoliko postoji razlika, obitelj će je otplatiti u dogovoru sa bankom.

O uvjetima i ponudi informirajte se u Poslovnicama OTP banke!  Ispišite stranicu